Školenia a tréningy

Prehľad aktuálnych školení a tréningov
zameraných na rozvoj zručností v oblasti ISTDP.

Prebieha:

 

Tréning rozvoja terapeutických zručností - MODUL 1
(Pre-core tréning v ISTDP)

Školiteľ: MUDr. Igor Kundrát

Termíny:

Dátum Stav Poznámka

26. - 28. 10. 2023

Realizované  

08. - 10. 02. 2024

ZRUŠENÉ  
14. - 16. 03. 2024 Realizované

 

Q4/2024 Podľa počtu záujemcov  

 

Tréning rozvoja terapeutických zručností - MODUL 2
(Pre-core tréning v ISTDP pre absolventov 1. modulu)

Školiteľ: MUDr. Igor Kundrát

Termíny:

Dátum Stav Poznámka

26. - 27. 04. 2024

Registrácia uzavretá Viac informácií...

 

   

Plánované:

 

CORE tréning v ISTDP (2024-27)

Základný 3-ročný výcvikový program zložený z 12 modulov

Školitelia:
Jon Frederickson, MSW
MUDr. Igor Kundrát

Termíny:

Dátum Stav Poznámka

03. - 05. 06. 2024
(Modul 1)

Registrácia prebieha Viac informácií...
 

Nové články: