Pre klientov

Na tomto mieste nájdete stručné informácie o ISTDP ako aj zoznam slovenských psychoterapeutov,
ktorí sa aktuálne vzdelávajú, alebo majú ukončené vzdelávanie v tejto metóde.

Na tomto mieste nájdete stručné informácie o ISTDP.

Na nasledujúcom odkaze nájdete zoznam slovenských psychoterapeutov, ktorí majú ukončený výcvik v ISTDP alebo sa aktuálne vzdelávajú v tejto metóde.

Responsive Image

Čo je intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia?

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (medzinárodne označovaná skratkou ISTDP*) je formou psychoterapie zameranej na emócie, ktorú v 70. a 80. rokoch 20. storočia vyvinul Habib Davanloo – psychiater a psychoanalytik pôsobiaci na kanadskej McGillovej Univerzite.

Responsive Image

Zoznam ISTDP psychoterapeutov

Na tomto mieste nájdete zoznam slovenských psychoterapeutov pracujúcich metódou ISTDP, ktorí majú ukončené základné vzdelávanie ("core" tréning) v tejto metóde, alebo sa aktuálne vzdelávajú pod garanciou niektorého z etablovaných vzdelávacích inštitútov a pracujú pod supervíziou.

Nové informácie pre klientov: