Slovenská spoločnosť pre ISTDP

O nás...

Slovenská spoločnosť pre ISTDP bola založená v júni 2023. Sme občianskym združením s odborným zameraním, ktorého cieľom je podporovať rozvoj intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie na Slovensku.

Našimi základnými cieľmi sú:

  • podporovať komunikáciu medzi odborníkmi a byť fórom pre psychoterapeutov so záujmom o ISTDP,
  • podporovať vzdelávanie a rozvíjanie odbornosti v oblasti ISTDP,
  • šíriť informovanosť a odborné poznatky o ISTDP,
  • rozvíjať a udržiavať spoluprácu s ďalšími odborníkmi a organizáciami so zameraním na ISTDP, ale aj iné hlbinné a príbuzné experienciálne dynamické smery psychoterapie,
  • podporovať a šíriť informácie týkajúce sa výskumu v oblasti ISTDP.