Rozhovory

Prehľad zaujímavých rozhovorov na tému ISTDP,
experienciálne dynamické terapie a príbuzné smery...

Videorozhovory:

ISTDP a experienciálna psychoterapia

Rozhovor s Patriciou Coughlin (Niall Geoghegan, Berkeley, CA).

11. jún 2022

ISTDP z pohľadu absolventa základného tréningu

Igor Kundrát v rozhovore pre Coachingplus prináša svoju skúsenosť so základným ("core") tréningom a pohľad na teóriu a prax ISTDP.

28. júla 2021