Odborné podujatia

Nájdite prehľad zaujímavých odborných podujatí zameraných
na ISTDP, experienciálne dynamické terapie a príbuzné smery.

„Ako pomôcť terapeutom myslieť klinicky“ s Jonom Fredericksonom, MSW

Jon Frederickson predstavuje analýzu videonahrávky supervízie, ktorá pomáha ilustrovať efektívny spôsob výuky klinického myslenia.

Kedy a kde:

15. decembra 2023; 14,00 - 22,00 hod.
online platforma (Zoom)

Účastnícky poplatok:*

100.- € pri platbe do 30. 11. 2023
120.- € pri platbe od 1. 12. 2023
*zľava 10.- € pre členov Slovenskej spoločnosti pre ISTDP

 

Odkaz na registráciu:

Registrácia uzavretá!

O podujatí*

Dobré klinické myslenie je cestou k účinným intervenciám prospešným pre pacientov. Ako vyzerá klinické myslenie? Ako ho realizujeme? Ako môžeme pomôcť lepšie klinicky myslieť sebe, terapeutom alebo kolegom?

To sú dôležité otázky. Podľa výskumu je 93 % poskytovanej supervízie nedostatočnej a 35 % terapeutov v súčasnosti dostáva škodlivú supervíziu. V určitom bode svojej kariéry sa so škodlivou supervíziu stretlo 50 % terapeutov. Postgraduálne štúdium v priemere nezlepšuje efektivitu terapeutov. Je zrejmé, že ak sa chceme stať lepšími terapeutmi, musí sa zmeniť spôsob výučby a supervízie!

V tomto edukačnom programe sa zameriame na niektoré z dôvodov neúčinnosti výuky a supervízie. Ukážeme si, ako zlepšiť vlastné klinické myslenie a pomôcť týmto smerom aj iným terapeutom. Dozviete sa, aké otázky podporujú klinické myslenie a v akom poradí je ich potrebné klásť. Povieme si o rôznych druhoch vedomostí a o tom, prečo si vyžadujú odlišné spôsoby vyučovania a učenia.

Krok po kroku budete sledovať a analyzovať videozáznam reálnej supervízie a naučíte sa tak rozpoznať problémy v klinickom myslení a možnosti ich riešenia. Naučíte sa posúdiť reakciu terapeuta, aby ste pomohli svojmu študentovi, supervidovanému alebo kolegovi napredovať v učení. Ďalej sa naučíte, ako zhodnotiť integráciu nových informácii u vyučovaného. A nakoniec sa dozviete, ako riešiť emocionálne problémy terapeuta, ktoré zasahujú do procesu učenia.

Pridelených 8 kreditov v rámci sústavného vzdelávania (SKP).

*zabezpečené konsekutívne tlmočenie do slovenského jazyka (MUDr. Igor Kundrát)

Edukačné ciele

Po absolvovaní tohto programu budú účastníci schopní:

 1. Identifikovať problém s učením, s ktorým sa stretáva váš študent či supervidovaný.
 2. Odlíšiť „rozprávanie“ od „vyučovania“ v procese výuky alebo supervízie.
 3. Používať otázky rozhodovacieho stromu na výučbu klinického myslenia supervidovaných.
 4. Formulovať metakognitívne otázky založené na spätnej väzbe, ktoré umožňujú posúdiť mieru integrácie vyučovaného materiálu u študenta alebo supervidovaného.
 5. Diskutovať o problémoch týkajúcich sa procesu učenia, s ktorými sa stretáva študent alebo supervízor.
 6. Popísať, ako môže byť záznam sedenia supervízie nápomocný pre odborníkov z klinickej praxe, ktorí sú v priamom kontakte s klientami.

Rozvrh (lokálny čas – CEST, Bratislava):

14:00    Čo je klinické myslenie a ako ho realizujeme?
15:30     Prestávka
15:45    Ako učiť klinickému mysleniu študenta, supervízora alebo kolegu.
17:15    Prestávka
18:15    Analýza videozáznamu supervízneho sedenia
19:45    Prestávka
20:00    Analýza videozáznamu supervízneho sedenia
21:30    Diskusia

Profil prednášajúceho

Jon Frederickson, MSW pôsobí ako psychoterapeut vo Washingtone, D.C. Je zakladateľom Inštitútu krátkodobej psychodynamickej psychoterapie a členom fakulty vzdelávacieho programu ISTDP na Washington School of Psychiatry, kde pôsobí od roku 1988.

Jon vedie niekoľko výcvikových skupín ISTDP vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, Holandsku, Indii, Iráne, Austrálii, Kanade a USA. Vo svojich prezentáciách a seminároch pracuje s videonahrávkami svojich psychoterapeutických sedení, čím majú terapeuti možnosť vidieť a učiť sa používať efektívne intervencie u širokej škály pacientov.

Je autorom vyše päťdesiatich publikovaných odborných článkov a niekoľkých kníh vrátane Psychodynamic psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives (v českom preklade Psychodynamická psychoterapie: Jak dobře naslouchat; Triton 2004), The Lies We Tell Ourselves (Lži, ktoré si hovoríme), Co-Creating Change (v slovenskom preklade Spoločné vytváranie zmeny; Európa 2020), Co-Creating Safety: Healing the Fragile Patient (Spoluvytváranie bezpečnosti: liečenie fragilného pacienta). Kniha Co-creating change získala v roku 2014 prvú cenu v oblasti psychiatrie v rámci British Medical Association Book Awards a bola vydaná v perzštine, poľštine a slovenčine a v súčasnosti sa prekladá do hebrejčiny a španielčiny. Kniha The Lies We Tell Ourselves bola vydaná v poľštine, perzštine, nórčine, dánčine a v súčasnosti sa prekladá do nemčiny, čínštiny a bulharčiny.

Na svojich webových stránkach www.istdpinstitute.com a www.deliberatepracticeinpsychotherapy.com má k dispozícii DVD záznamy sedení s pacientmi, ktorí predtým zlyhali v terapii. Na týchto odkazoch nájdete aj cvičenia na rozvoj terapeutických zručností. Na stránke www.facebook.com/DynamicPsychotherapy publikuje príspevky o ISTDP. Jeho pripravovaná kniha venovaná rozvoju zručností pre terapeutov s názvom Healing Through Relating vyjde v roku 2023.

Literatúra

 • Ellerton, P. (2015). Metacognition in critical thinking. In Davies, M., & Barnett, R. (Eds.). The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education, pp. 409-426. New York: Palgrave MacMillan.
 • Ellis, M., Berger, L., Siembor, M. (2013). Inadequate and Harmful Clinical Supervision: Testing a Revised Framework and Assessing Occurrence. The Counseling Psychologist 42(4): 434-472.
 • Tabak, I., & Reiser, B. (2022). Scaffolding. In: Sawyer, R. (Ed.) (2022). The Cambridge Handbook of The Learning Sciences, Third Edition, pp. 53-71. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Veenman, M., Van Hout-Wolters, B., Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning 1(1): 3-14.
 • Watkins, C., Scaturo (2014). Proposal for a common language, Educationally-informed Psychoanalytic Supervision. Psa. Inquiry 34(6): 619-633.

 

Účastníci

Tento vzdelávací program je určený pre odborníkov v oblasti duševného zdravia s rôznou úrovňou klinickej skúsenosti.

Kontakt

Kontakt v prípade otázok ohľadom registrácie alebo samotného podujatia: MUDr. Igor Kundrát (kundrat@emocnezdravie.sk).
 

Prehľad odborných podujatí: