Pre terapeutov

Informácie o vzdelávaní, výskume a publikáciách o ISTDP a príbuzných smeroch.
 

Na tomto mieste nájdete informácie o edukačných podujatiach, o ISTDP, o stave výskumu, zoznam publikovaných štúdií, zoznam základných kníh o ISTDP.
Postupne budeme pripravovať aj ďalšie praktické materiály a manuály pre terapeutov zaoberajúcich sa touto metódou.


Responsive Image

IEDTA konferencia 2024

Konferencia medzinárodnej asociácie experienciálnej dynamickej psychoterapie (IEDTA)

13. - 15. november 2024
San Diego, USA
Hlavné témy: Aktivácia terapeutickej aliancie naprieč experienciálnymi dynamickými smermi Hlavný prednášajúci: J. Christopher Muran (svetovo uznávaný výskumník v oblasti terapeutickej aliancie)
Responsive Image

Idealizácia a devalvácia v kontexte výuky ISTDP

Výňatok z prednášky pre ISTDP Centrum Malmo

25. november 2022
Malmo Centrum for ISTDP
Responsive Image

IEDTA konferencia 2022

Konferencia medzinárodnej asociácie experienciálnej dynamickej psychoterapie (IEDTA)

13. - 15. október 2022
Benátky, Taliansko
Hlavné témy: Vzťahová väzba ▪ Technológia ▪ Zámerná prax ▪ Ambulantná a skupinová terapia ▪ Detská, párová a rodinná terapia ▪ Odpor voči emočnej blízkosti ▪ Psychedeliká a spirituálne elementy ▪ Diverzita ▪ Sympózium o výskume ▪ Posterová sekcia

Nové články: