Pre klientov

Na tomto mieste nájdete stručné informácie o ISTDP ako aj zoznam slovenských psychoterapeutov,
ktorí sa aktuálne vzdelávajú, alebo majú ukončené vzdelávanie v tejto metóde.

Zoznam ISTDP psychoterapeutov

Na tomto mieste nájdete zoznam psychoterapeutov pracujúcich metódou ISTDP, ktorí majú ukončené základné vzdelávanie ("core" tréning) v tejto metóde, alebo sa aktuálne vzdelávajú pod garanciou niektorého z etablovaných vzdelávacích inštitútov a pracujú pod supervíziou.

 

Psychoterapeuti s ukončeným základným ISTDP výcvikom:

MUDr. Igor Kundrát, psychiater, psychoterapeut, lektor vo výcviku psychodynamickej psychoterapie. V rokoch 2018-2021 absolvoval "core training" pod garanciou ISTDP Institute, Washington D.C., USA a vedením J. Fredericksona, P. Coughlin, T. Nordquista a B. Załoga. Od r. 2021 sa zúčastňuje pokročilého tréningu pod vedením J. Fredericksona. Vedie podporné skupiny pre terapeutov oboznamujúcich sa s teóriou a prácou s využitím elementov ISTDP.

Privátna prax: Centrum emočného zdravia a edukácie, Karpatská 6, Bratislava
E-mail: kundrat@emocnezdravie.sk
Tel.: +421 948 303 465
Web: https://www.emocnezdravie.sk

 

Psychoterapeuti aktuálne v základnom ISTDP výcviku:

Mgr. Anna Paulovičová, klinická a dopravná psychologička, psychoterapeutka. Absolvovala dlhodobý psychodynamický výcvik v SIPP na Slovensku. Od roku 2018 pracuje v privátnej praxi. V roku 2021 absolvovala "pre-core training" v inštitúte ISTDP-UK, Bristol, Veľká Británia, kde aktuálne navštevuje "core training" pod vedením A. Knowles, R. Neborsky, L. Russell a J. Louis.

Privátna prax: Ambulancia klinickej psychológie, M.R.Štefánika 1, Krupina
E-mail: psychologkrupina@gmail.com
Tel.: +421 918 714 240
Web: https://www.psychologkrupina.sk 

Nové články: