Výcvikový program ISTDP

Na tomto mieste nájdete aktuálne údaje o komplexnom vzdelávaní v ISTDP.
 

Odborná príprava v rámci ISTDP prebieha na troch úrovniach: prípravné („pre-core“) školenie, základný („core“) tréning a nadstavbové („post-core“) vzdelávanie.

PRÍPRAVNÉ („PRE-CORE“) ŠKOLENIE

Jedná sa o štandardizované úvodné školenie pre psychoterapeutov, ktorí majú záujem o bližšie oboznámenie sa s metódou ISTDP. Okrem teoretickej časti školenie zahŕňa aj tréning praktických zručností za použitia hrania rolí ev. videozáznamov psychoterapeutických sedení, ktorý je zameraný na rozvíjanie špecifických zručností nevyhnutných pri diagnostike a používaní efektívnych intervencií podľa princípov ISTDP. (Viac o pre-core školeniach v časti  Školenia a tréningy.)

ZÁKLADNÝ („CORE“) TRÉNING

Základný výcvikový program je rozvrhnutý do troch rokov. Na prijatie do základného tréningu sa vo všeobecnosti vyžaduje ukončené komplexné psychoterapeutické vzdelávanie (ideálne v niektorom z hlbinných smerov) a absolvované prípravné ("pre-core") školenie.
Základnú skupinu tvorí 8 frekventantov, ktorí sa stretávajú počas 3-dňových modulov štyrikrát ročne v priebehu troch rokov, čo je celkom 36 výcvikových dní. Každý trojdňový modul má jedinečnú tému a zahŕňa teóriu, nácvik techniky, sledovanie a analýzu edukačných videozáznamov, nácvik zručností prostredníctvom hrania rolí a supervíziu videozáznamov vlastnej terapeutickej práce s klientom.
Počas prvého roka sa odborná príprava zameriava na výučbu stratégií na nadviazanie efektívnej terapeutickej aliancie s rôznymi typmi pacientov. V druhom roku sa pozornosť sústreďuje na rozvoj zručností a emocionálnej kapacity pre prácu s odstupňovanou (gradovanou) formou ISTDP - t. j. techniky používané pri práci s tzv. krehkým pacientom, prípade u pacientov s regresívnymi obranami. Počas posledného roka sa pozornosť sústreďuje na prácu s konfrontačnejšími technikami ISTDP potrebnými pri práci s pacientmi s tzv. vysokým stupňom odporu. (Viac o aktuálne prebiehajúcom core tréningu v časti  Školenia a tréningy.)

NADSTAVBOVÉ („POST-CORE“) VZDELÁVANIE

Nadstavbové vzdelávanie predstavuje kurzy, ktoré vyžadujú úplnú základnú odbornú prípravu. Patria sem rôzne varianty rozšírenej supervízie a školenia.

V rámci Slovenska prebieha program štandardného vzdelávania v metóde intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie od októbra 2023. Základný výcvik v ISTDP ("core" tréning) začne v júni 2024. (Viac aktuálnych informácií nájdete v časti Školenia a tréningy).

Záujemcovia o komplexné vzdelávanie v ISTDP môžu získať dôležité informácie o možnostiach vzdelávania napr. na týchto miestach:

 

Nové články: