Slovenská spoločnosť pre ISTDP

Výbor Slovenskej spoločnosti pre ISTDP

Výbor Slovenskej spoločnosti pre ISTDP

(funkčné obdobie 2024-28)

 

MUDr. Igor Kundrát
predseda výboru
kundrat@emocnezdravie.sk

Mgr. Alenka Hrčková
tajomníčka
hrckova@emocnezdravie.sk

Mgr. Anna Paulovičová
členka výboru
psychologkrupina@gmail.com

 

Revízna komisia:

Mgr. Petra Černá
MUDr. Juraj Knížat

 

Referenti pre vzdelávanie:

Mgr. Petra Páneková
Mgr. Anna Paulovičová

Referenti pre mediálnu komunikáciu:

Mgr. Vladimír Hambálek
Mgr. et Mgr. Monika Farkašová

Správca webu:

MUDr. Igor Kundrát