Vitajte na stránkach Slovenskej spoločnosti pre ISTDP!

"... Freud objavil nevedomie: Davanloo objavil, ako ho terapeuticky využiť."
- David Malan, 1980

Vitajte na stránkach Slovenskej spoločnosti pre ISTDP, ktoré sú určené pre slovenských odborníkov z radov psychoterapeutov, psychológov, psychiatrov a ďalších pomáhajúcich profesií, ktorí majú záujem o najnovšie informácie a vzdelávanie v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii.

Členovia Slovenskej spoločnosti pre ISTDP získavajú prístup k rozšírenému odbornému obsahu a zvýhodnený účastnícky poplatok na vzdelávacích podujatiach a tréningových programoch organizovaných Slov. spoločnosťou pre ISTDP.


Nenechajte si ujsť...

Responsive Image

Jon Frederickson: Klinické myslenie

Jon Frederickson predstavuje analýzu videonahrávky supervízie, ktorá pomáha ilustrovať efektívny spôsob výuky klinického myslenia.

Responsive Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Responsive Image

Tréning rozvoja terapeutických zručností (Pre-core tréning)

Zmena termínu: 14. - 16. 03. 2024

Tento 3-dňový tréning je určený pre odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí sa chcú oboznámiť s úvodom do teórie a praxe intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie (ISTDP).

Responsive Image

Jon Frederickson: Klinické myslenie

15. 12. 2023 o 14,00 hod.

Jon Frederickson predstavuje analýzu videonahrávky supervízie, ktorá pomáha ilustrovať efektívny spôsob výuky klinického myslenia.

Responsive Image

Výcvikový program ISTDP

Komplexné vzdelávanie v ISTDP prebieha na troch úrovniach: prípravné („pre-core“) školenie, základný („core“) tréning a nadstavbové („post-core“) vzdelávanie.

Responsive Image

O ISTDP

Teoreticky je ISTDP založená na psychoanalytickej metapsychológii a teórii vzťahovej väzby Johna Bowlbyho. Vychádzame z toho, že psychické ťažkosti a vzťahové problémy často pramenia z ranej psychickej traumy, následkom čoho bola určitým spôsobom narušená väzba medzi dieťaťom a jeho hlavnými vzťahovými osobami.

Responsive Image

O ISTDP

Teoreticky je ISTDP založená na psychoanalytickej metapsychológii a teórii vzťahovej väzby Johna Bowlbyho. Vychádzame z toho, že psychické ťažkosti a vzťahové problémy často pramenia z ranej psychickej traumy, následkom čoho bola určitým spôsobom narušená väzba medzi dieťaťom a jeho hlavnými vzťahovými osobami.

Responsive Image

Výskum ISTDP

Na tomto mieste nájdete zhrnutie súčasného stavu výskumu ISTDP. Tieto informácie majú slúžiť ako základ pre diskusiu o ISTDP s kolegami, zamestnávateľmi a relevantnými inštitúciami.

Responsive Image

Výskum ISTDP

Na tomto mieste nájdete zhrnutie súčasného stavu výskumu ISTDP. Tieto informácie majú slúžiť ako základ pre diskusiu o ISTDP s kolegami, zamestnávateľmi a relevantnými inštitúciami.

Responsive Image

ISTDP Core tréning 2024

ISTDP core tréning, teda základný výcvik v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii je trojročný komplexný vzdelávací program pre praktizujúcich terapeutov, ktorí chcú začať pracovať prístupom ISTDP.

Posledné príspevky: